ادامه بده - ادامه بده - من هنوز گداخته نشده ام .

سه‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1391

من بعد از این همه سوال هنوز شناخته نشده ام

.

ادامه بده  - ادامه بده  - من هنوز گداخته نشده ام

.

با اینکه سالهاست بی وقفه تار میزنی روی پود من

.

من زیر زخمه های توهستم و هنوز نواخته نشده ام

.

.

.

سپهر 90

پیغام ورود و خروج

Online User