نه که بیش از حد ازین حادثه رنجور شوی

چهارشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1392
 • نه که بیش از حد ازین حادثه رنجور شوی
  نه که از فلسفه ی خلقت خود دور شوی
  .
  نه که در روح خودت فکر شوی ذکر شوی
  نه که بازیچه ی این نکته ی مذکور شوی
  .
  تو خودت حافظ ودلداده ی این آینه ای
  نه که وامانده و بی مایه و مهجور شوی
  .
  همه ی حادثه ها حکم غیابی خداست
  نه که از طی شدن حادثه مغرور شوی
  .
  همه ی کار جهان گردش احوال سماست
  نه که بهرام ترین بنده ی این گور شوی
  .
  تو خودت نیمه ی پنهان قمر-درسفری
  نه که در مبدا خود گم شده محصور شوی
  .
  بنویس از همه ی بیخبران بی خبرم!
  بنویس و بسرا ...ارچه که منفور شوی
  .
  خوب من! آینه ام..تاب نداری جانم؟؟
  من که مجبور شدم. کی که تو مجبورشوی
  .
  .
  .
  نه که بیش از حد ازین حادثه رنجور شوی
  نه که از فلسفه ی خلقت خود دور شوی...
  .
  .
  سپهر
  مرداد92

پیغام ورود و خروج

Online User