کودک... آسوده بخواب که ما بیماریم!

پنج‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1391

کودک... آسوده بخواب که ما بیماریم!

.

آسوده بخواب.

 

سرت را راحت بگذار روی بالش ات....این سنگ نیست بخدا..ا

.

تو آرام باش

 

نمیدانی  اینطرف صفحه های ال ای دی چند نفر حسرت این خواب آرام تو رو را میکشند. روی بالش هایی که از وزن ِ یک سر ِ حریص !...پرهای نرمش شبیه دانه های زنجیر میشوند....

.

آسوده بخواب

 

تویی که از میان سنگ و ننگ و رنگ...هنوز سر به زیباترینشان داری....آسوده بخواب.

 

.

.

سپهر91

پیغام ورود و خروج

Online User