من ازین رنج کشیدن به تن خسته ی بوم

چهارشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1392

من ازین سبک وازین مکتب نقاشی شوم

من ازین رنج کشیدن به تن خسته ی بوم

بخدا  دلگیرم

حق این دلشده ی دلزده را بی تردید

از زمان میگیرم

و پس از آن آرام

در میان (ج) و گاف آخر رنج و رنگ...

بی صدا ...میمیرم

 


سپهر

پیغام ورود و خروج

Online User