سرطان است؟!

پنج‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1392

.

.

-  درد دارم !خوب میشوم دکتر..؟ امیدی هست؟!


- متاسفانه نه!


-سرطان است؟!


_نخیر!سرتان است!   حالا هم بفرمایید بیرون! خانم منشی!صدبار نگفته ام شاعر ویزیت نمیکنم؟!  مریض بعدی لطفا

.

.

.

سپهر-92

پیغام ورود و خروج

Online User