من پناه شب و شعرم -تو پناه شررم

سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1392

من پناه شب و شعرم -تو پناه شررم

.

میزند خانه دگربار  هوایش به سرم

.

من و تکرار عبوری زسرِ دلهره ها

.


و پناه همه ی دلهره هایم...پدرم..

.

.

.

.

سپهر -92

پیغام ورود و خروج

Online User