حرص وزن و قافیه؟ وسواس صورت؟ پس بیا.....!!

یکشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1391

شعر یعنی قافیه  یعنی عروض؟         شعر یعنی واژه ایی با طعم سوز؟


شعر یعنی  مشتبه -تلمیح و بحر؟       شعر یعنی تلخی یک جام زهر؟


شعر یعنی رکن و ترفیل و هجا؟          شعر یعنی گم شدن در نا کجا؟


شعر یعنی صوت و تشبیه وغزل؟          یا که اوزان شبیه و بی بدل؟

.
.
نه!

باور نمیکنم..

که اینهمه شررهای بی قافیه

که فاصله ء بی وزن  پلکهایت را طوفانی میکند  شعر نباشد!
.
...چطور باور کنم..

 که بحر طویل طوفانی تو شعر نیست


.

.

سپهر-90

پیغام ورود و خروج

Online User