حال و هوای سبز من در تو بهار میشود

شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1391


حال و هوای سبز من در تو بهار میشود

.

اسب عروج آمده پس که سوار میشود؟

.

لایق آسمان تویی.گمشده ی زمان تویی

.

تا به شبِ رسیدنت پس که قرار میشود؟

.

من که خود ایوب توام آیه ی محبوب توام

.

وای خدابگو که کی ناله -نگار میشود؟

.

یکه سوار آسمان  چابکِ چشمه جنون

.

جز تو برای ذهنِ من که تکسوار میشود؟

.

تا که بهار میشود دوباره سبز میشوی

.

یکنفری که با خودش! خودش تبار میشود

.

من که به معجزات تو واقفِ واقفم ولی..

.

وسوسه های این قلم! در تو دچار میشود

.

.

.

سپهر- 91


.


پیغام ورود و خروج

Online User