(زمان) با ( اسید)!!

چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1391

به این نتیجه رسیده ام که چیزهایی که ممکن است خیلی بی ربط باشند با هم ...میتوانند در خیلی از چیزها شبیه باشند.


.

مانند   (زمان)   با ( اسید)!!


  فکرش را که میکنم میبینم در خیلی از چیزها شبیه هم هستند!


مثلا اسید قابلیت حل کردن خیلی چیزها را دارد....

و  زمان هم ...با گذشتش چیزهایی را حل میکند که حتی تصورش را هم نمیکردیم!


یا مثلا این که اسید با عث سوختن خیلی چیزها میشود....

درست مانند زمان! که گاهی بی توجهی ما به آن باعث سوختن خیلی چیزها ! میشود.. مثل فرصتهایمان!یا مثلا اسید میتواند پاک کند. .کثافتها و جرمهای زیادی را پاک کند و از بین ببرد...


درست مانند زمان...که میتواند پاک کند..خیلی از لحظه ها را.بدیها و خوبیها را .از حافظه مان..


و


  البته اسید  میتواند گاهی صورت زیبای یک آدم را چنان عوض کند که هرگز تصورش را نمیشد کرد


درست مانند   زمان......!!ای کاش حواسمان را کمی جمعتر کنیم....

.

.

.

سپهر-91

پیغام ورود و خروج

Online User