لحظه ای که تمام مغناطیس نگاهت در پلکهایت همقطب میشود !!

جمعه 14 بهمن‌ماه سال 1390

لحظه ء خوبی نیست لحظه ایی  که پیش می آید چشمهای آدم خسته میشوند و اما بسته نه ..!!
لحظه ای که تمام مغناطیس نگاهت   در پلکهایت همقطب میشود !!
ای کاش لا اقل بالایی مثبت بود حالا که  انگار پایینی اش منفیست...

.

.

.  پلکها را میگویم..

.

.

.

.

.سپهر


پیغام ورود و خروج

Online User