گاهی انسانها میشوند شبیه نوشته هایشان...

پنج‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1390

گاهی انسانها میشوند شبیه نوشته هایشان...


.

.از یک جایی شروع میشوند...


در چند خط یک حرفهایی میزنند و یک جایی هم با یک نقطه! در یک نقطه ای تمام


میشوند.


خود این داستان چیز بدی نیست ... شاید  هم طبیعی باشد که البته طبیعی هم هست

.

.

اما مشکل اینجاست که گاهی کسی از نوشته ات سر در نمی آورد.

 

 

 

.جز خودت که مینویسی و مینویسی و میرسی به نقطه آخر..

.

.

سپهر

پیغام ورود و خروج

Online User