…چطور باور کنم.. که بحر طویل طوفانی تو شعر نیست؟؟

پنج‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1390

یعنی قافیه یعنی عروض؟    یعنی واژه ایی با طعم سوز؟


شعر یعنی مشتبه -تلمیح و بحر؟   شعر یعنی تلخی یک جام زهر؟


شعر یعنی رکن و ترفیل و هجا؟     شعر یعنی گم شدن در نا کجا؟


شعر یعنی صوت و تشبیه وغزل؟     یا که اوزان شبیه و بی بدل؟
.
.
نه!

باور نمیکنم..

که اینهمه شررهای بی قافیه

که فاصله ء بی وزن پلکهایت را طوفانی میکند شعر نباشد!
.
…چطور باور کنم..

که بحر طویل طوفانی شعر نیست؟؟

پیغام ورود و خروج

Online User