نجیبم و قریبم و غریب - غریبه نیستم ولی .

یکشنبه 25 دی‌ماه سال 1390

به شوق شعله های تو در این شرر شکفته ام

.

شبانه  شعله میکشم ....فقط به تو نگفته ام

.

.

نجیبم و قریبم و غریب  - غریبه نیستم ولی

.

درون ذهن خسته ات -ببین-درون تو نهفته ام

.

.

.


سپهر

پیغام ورود و خروج

Online User