آیینه ام جدیدا تصمیم گرفته مرا عوض کند .

شنبه 10 دی‌ماه سال 1390

 آیینه ام  جدیدا تصمیم گرفته مرا عوض کند

.

_ای بی انصاف

.

هضمش برایم سخت است اما انگار تصمیمش را گرفته است..می گوید زنگار گرفته ام!

می گوید ترک بر داشته ام...که البته راست میگوید...از چند جا ترک برداشته ام...ا

.

میگوید این روزها دروغ زیاد نشانش میدهم ..هر چه هم قسم اش میدهم که این خود  خود منم..باز باور نمیکند.

.

من هم خوب میشناسمش بعد از این همه سال..لجباز است  انجامش میدهد..مرا بزودی عوض میکند

 

اما

.

اما ای کاش

.

مرا با خودم عوض کند

پیغام ورود و خروج

Online User