سلام کریستف کلمب عزیز

دوشنبه 5 دی‌ماه سال 1390

سلام کریستف کلمب عزیز

.

شب بخیر


مدتهاست که دنبالت میگردم.  خواهش کوچکی داشتم. شاید برای تو شدنی باشد لا اقل.


می خواستم زحمت بکشی چیزی را کشف کنی. تا حالا هم پای کسی به آنجا نرسیده پس  افتخارش هم مال خودت.  اسمش را هم هر چه دوست داشتی بگذار.


فکر نمیکنم زیاد هم برای تو سخت باشد . چون حداقل از قاره آمریکای تو میدانم که خیلی بزرگتر است...

.

بومی و سرخپوست هم ندارد... مطمئنم که کسی درونش دوام نمیاورد- هیچ چیزی درونش نفس نمی کشد. خالی از سکنه است.. واقعا این را مطمئنم..


زیاد هم دیر و دور نیست ...همینجاست ... درون روح من .. روحی که خودش هم مانند ( دردی) که تو باید کشفش کنی ناشناخته است..   میدانم  که سخت است..اما کشفش کن این  درد   را...

.

.

.فقط زودتر شروع کن لطفا.. کشفش کن که  این  قاره  صبرش از  قاره ء تو خیلی کمتر است...

.

.

.

سپهرپیغام ورود و خروج

Online User