بیدار شو قبل از خواب...( موتوا قبل ان تموتو...)


(الف

 

 تو در رود تنهاییه خود روان میشوی

 

و  دربندِ  احکامِ زشتِ زمان میشوی

 

 

ب)

 

پس از سالیانِ  فراز  و  فرود و   نشیب

 

همانی که بودی و هستی همان میشوی

 

 

 

 

 پس از لحظه های پر از خنده و قهقهه 

 

دوباره تو میراثدار بغضی گران میشوی

 

 

 (د

 

ِبِرَغم  تمام ِ شکوه  و  جمال  و  جلال

 

تو یک قابِ عکس و کمی استخوان میشوی

.

.

.

سپهر -91

----------------------------------------------------------------------

 

 

الف)

 

 

سوره: 13 , آیه: 17

از آسمان آبى فرو فرستاد پس رود هایى به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سیل کفى بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زینتى یا کالایى در آتش مى‏گدازند هم نظیر آن کفى برمى‏آید خداوند حق و باطل را چنین مثل مى‏زند اما کف بیرون افتاده از میان مى‏رود ولى آنچه به مردم سود مى‏رساند در زمین [باقى] مى‏ماند خداوند مثلها را چنین مى‏زند

 

 

ب)

 

 سوره: 10 , آیه: 4

بازگشت همه شما به سوى اوست وعده خدا حق است هموست که آفرینش را آغاز مى‏کند سپس آن را باز مى‏گرداند تا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند به عدالت پاداش دهد و کسانى که کفر ورزیده‏اند به سزاى کفرشان شربتى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت

 

ج)

 

 سوره: 40 , آیه: 75

این [عقوبت] به سبب آن است که در زمین به ناروا شادى و سرمستى مى‏کردید و بدان سبب است که [سخت به خود] مى‏نازیدید

 

د)

 

سوره: 37 , آیه: 16

آیا چون مردیم و خاک و استخوانهاى [خرد] گردیدیم آیا راستى برانگیخته مى‏شویم