دلتنگی!!

سه‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1391

کلا دلتنگی چیز بدی نیست.


اصولا چیزهایی که چیزی را به آدم یادآوری میکنند چیزهای خوبیند!


دلتنگی هم از این نمونه چیزهاست !


دلتنگی...را که آیه نازل نشده همیشه همینطور بخوانیم!!


. دلتنگی مگر همان( دلت نگی) ! نیست؟؟


خوب طبیعیست چیزی که در (دلت) باشد و آن را (نگی)! به کسی سخت است


 و اگر هم گاهی فشار میاورد به آدم بخاطر همین  ماهیتش است .


...


خب البته فقط این نیست..


دقت کرده ام هر گاه آدمها قرار است چیزی را خراب کنند و یا بهم بریزند به آن (لگدی) میزنند!  خیلی هم راه حل ساده ایست.


حالا باز به همین کلمه که نگاه میکنم میبینم  این (تنِِِِ) آرامِ آدم یک (ل.گ.د.ی!)  که میاید سراغش میشود دلتنگی!


خب تن! درد میگیرد دیگر ! چیز عجیبی نیست.


.

تازه کاش فقط همین بود..از وسط این واژه - حروف


(ن . ی. ت)   را که در نظر میگیرم و جدا میکنم ..نیت میماند


...(نیتِ) آدم ها وقتی صاف و پاک و خالص باشد زیبا و دوست داشتنیست اما امان از روزی که (گلد){gold} بچسبد تنگ ِ این (نیت) !  بدجوری برق این طلا ی دنیا،  نیت انسانها را میبرد سمت (دلتنگی!)


.

.


تازه همین هم که نیست


خسته ام که میکند میزنم چنان به سینه ء این (دلتنگی) که او هم مثل من بهم میریزد و میشود (دلت + نگی)  ...بعد (دلت ) را برعکس میکنم میشود (تُلد+نگی) ....یعنی (told +نگی!) ...   آخر لامصب


..(گفته شده) را نگویی! ..یک بگومگوی دائمی میشود برایت ناخودآگاه!


بیدلیل نیست  روحت را به دوگانگی و بیقراری میکشاند!!!


.

.

هر چند مطمئنم که  همین هم که نیست فقط...!!


.

.

سپهر -91


پیغام ورود و خروج

Online User