گاهی با خودم فکر میکنم( تحمل) چیز خوبیست...

چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1391

 گاهی با خودم فکر میکنم( تحمل) چیز خوبیست...


یعنی کلا (تاب و تحمل) خوب است...


(تاب ) هم به تنهایی خوب است مسلما..اصلا هر چیزی که انسان را تکان دهد خوب است!! 

.

.

.و (تاب) هم  احتمالا برای همین همیشه خوب بوده...


از زمان تاب بازیهای کودکانه ...

.

.

تا تمام لحظه های زندگی..


همه به (تاب) نیاز داریم...  و تکان هایی که بیدار و بزرگمان میکند...

.

.

سپهر-91پیغام ورود و خروج

Online User