بودن یا نبودن - مسئله این نیست !To be or not to be

جمعه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1391

بودن یا نبودن - مسئله این نیست !


هملت عزیز باور کن مسئله این نیست ، باور کن ,


شاید ناراحت شوی ،


شاید(ایفیلیا) را رنجیده خاطر کنی یا حتی شاید... ویلیام ویلیام کنان ...خودت را به داما ن شکسپیر فقید بیفکنی و از این که این همه سال دروغت را باور کرده اند خجالت زده چشم هایت را پنهان کنی اما دیگر وقتش است که قبول کنی مسئله چیز دیگریست جز بودن یا نبودن!


مسئله (کجا) بودن است ..(کی) بودن است..


مسئله- با (که ) بودن است..


چیزهایی مهمتر ...


مسئله چیز دیگریست ...جز بودن یا نبودن . . . .


سپهر


ایفیلیا : نامزد هملت در درام هملت اثر ویلیام شکسپیر - .


جمله ء To be or not to be از زبان هملت خطاب به وی است

پیغام ورود و خروج

Online User