خدایا... برعکس میکنم واژه ها را... و غرق میشوم در تو....

یکشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1391

خدایا....


     از   (تو به)  خسته  ام دیگر......


و فقط  (به تو ) میایم اینبار....
تو باز کن آغوشت را....


و   باقی اش با من......


.

.سپهر-91

پیغام ورود و خروج

Online User