قوی باش....

جمعه 4 فروردین‌ماه سال 1391

قوی باش !


این (قوی) مدت های زیادیست که فکرم را مشغول کرده !


گاهی با خودم فکر میکنم ( قوی) تشکیل شده از (ق) +(وی)


(ق )  که  همان قاف است ... و شاید هم همان قله ء (قاف) باشد اصلا ! جایی که انسان خودش را زیر بال و  پر سیمرغ وجودش احساس میکند..آرام و بی دغدغه...


(ق)...و ادامه اش هم (وی) است !


وی    همان   (او)  است !


(او)   همان  (هو) است  !


و ( هو)  همان (الله ) است  و الله  همان خداست


(خدایی) که مرا  و تو  را در قله ء قاف وجودش گرم در آغوش گرفته است.....


و باز ....


امیدوارم  .... امسال هم (قوی )باشیم .....

.

.

سپهر 91

پیغام ورود و خروج

Online User