خدایا.چند شبی میشود زیاد شکایتش را میکنم.

جمعه 4 فروردین‌ماه سال 1391

خدایا.چند شبی میشود زیاد شکایتش را میکنم.

کجایش رادیده ای! تازه دارم رعایتش را میکنم!!

.

عادت بدی دارم و به اول کارها فکر نمیکنم!.

ولی اینبار فکر عاقبت و آخر و نهایتش را میکنم

.

همیشه کار من به یک اشاره ء کوچک ختم میشد

ببین بدون ترس و واهمه امشب روایتش را میکنم

.

سلامش را برسان بگو سپهر گفته زیاد هم نترس

درین شرایط سخت هم فکر شرایطش را می کنم

 

.

.

.سپهر- 91

پیغام ورود و خروج

Online User