من از هجوم نابجای اینهمه خواب گلایه نمیکنم

پنج‌شنبه 25 اسفند‌ماه سال 1390

سالهاست که از نبودن مهتاب گلایه نمیکنم

.

من از هجوم نابجای اینهمه خواب گلایه نمیکنم

.

تمام عیبها ازینهمه خوابهای بی معناست

.

ازین سپهر شبنشستهء بیتاب گلایه نمیکنم

.

.

.

.

.

آخرین روزهای 90

پیغام ورود و خروج

Online User