فلج افکار!!

شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390

انسان تا کوچک است و کودک است  کم وبیش در معرض خطر فلج اطفال قرار دارد و بزرگتر که شد کم و بیش که نه..بیش وکم! در معرض خطر فلج افکار قرار میگیرد !


 نمیدانم تجربه اش کرده اید یا نه...لحظه هایی که به دلایلی مویرگهای  مغز آدم پر میشود از یک نوع یخ مایع لزج و داغ!!


مردمک بی خودی بالا و پایین میپرد و  تصمیمات وارده و صادره از مغز یک جایی حوالیه بغضگاه گلو به طرز عجیبی مفقود الاثر  میشوند..!


دستهایت به نشانه تسلیم روی رانهایت ریتم میگیرد و زبان سرخت به گو یش مبهم ایرانی_آفریقایی یک سلسله آرزوها و توهمات را روی این ریتم ریمیکس میکند! پلکهایت استادانه باله میرقصند و زانو به پایینت را چیزی شبیه آجرهای سنگین ساختمانی حس می کنی..!!


خدا را شکر که انگشتهای من در این حالت بکمک چیزی شبیه عصا  قلم برمیدارد و چند متری در پارک قلم !میزند  چیزهایی در دفترم مینویسد...فقط کاش میدانستم که این فلج افکار هم مانند فلج اطفال واکسن دارد یا نه؟


.

.

سپهر- 90

پیغام ورود و خروج

Online User