همیشه ......خودت بریده ای و خودت دوخته ای....

سه‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1390

روزهاست...


  که از من (بریده ای) و (دوخته ای) چشمهایت را به راه...


همیشه ..


آری


همیشه ......خودت(بریده ای) و خودت (دوخته ای)....

سپهر- .90

پیغام ورود و خروج

Online User