شبانه شعله میکشم ....

شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1390

بشوق شعله های تو در این شرر شکفته ام

.

شبانه  شعله میکشم .فقط به تو نگفته ام

.

.

نجیبم و قریبم و غریب - غریبه نیستم ولی

.

درون تو درون ذهن خسته ات  نهفته ام

.

.

.


سپهر- ۹۰

پیغام ورود و خروج

Online User