بیا بزن خراب کن که جای من نبوده...

یکشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1390

نه !!


اشتباه من نبوده این گناه  من نبوده وز همان شروع و اولش


مسیر من نبوده راه من نبوده جانپناه من نبوده انعکاس آه من


نبوده ماه من نبوده این تبر برای تو بیا بزن خراب کن که جای من


نبوده جایگاه من نبوده .........

.

.

.


.

سپهر..

پیغام ورود و خروج

Online User