حتی زمانی که خود شاعر تمام میشود….

سه‌شنبه 4 بهمن‌ماه سال 1390

خیلی از آدمها فکر میکنند این ها هستند که با ها بازی میکنند….اما انگار بر عکس است و این شعر ها هستند که با شاعر خود بازی میکنند..


سالها بازی میکنند..


و درست از یک روزی و یکجایی این بازی شروع میشود و احساس میکنم هرگز این بازی نمیشود ..حتی زمانی که خود شاعر تمام میشود….


بندر عباس  زمستان 90

پیغام ورود و خروج

Online User