ما هم کالبد شکافی میکنیم دکتر.. حالا یا جراح باشی یا شریعتی!

جمعه 30 دی‌ماه سال 1390

فریادها مرده اند 

سکوت جاریست  

تنهایی حاکم  سرزمین بی کسی است 

می گویند خدا تنهاست 

ما که خدا نیستیم 

 

چرا تنهاییم؟

 

                   دکتر شریعتی------------------------------

فریادها مرده اند؟  .................... نه! فقط فرهاد ها مرده اند!


سکوت جاریست؟....................سکوت جانیست! قاتل است! وقتی درد را ببیند و دم نزند!


تنهایی حاکم سرزمین بی کسیست؟ ................... نه..نتهایی !!  حاکم سرزمین بی کسیست..که فقط   هم  آوا نیستند این روزها روی ساز ناکوک ما!


میگویند خدا تنهاست؟............راست میگویند- خدا درون تمام تن  هاست...اما ما عادت کرده ایم فقط به آسمان نگاه کنیم..


ما که خدا نیستیم؟........... مشکل اینجاست که خود آ   نیستیم.... به خودمان نمیاییم


چرا تنهاییم؟.............و فهمیدید حالا چرا دکتر شریعتی عزیز؟؟؟

پیغام ورود و خروج

Online User