کابوس....

چهارشنبه 28 دی‌ماه سال 1390

آلفرد عزیز


آقای هیچکاک

.

 با شما هستم.  حواست هست به تاریخ؟  سر برج است...
باور کن - خدا شاهد است اگر میدانستم  که قرار است این قدر شبها رفت و آمد  و به قول خودت


کار کنی  و اینهمه


مهمان  نا متعارف بیاوری و ببری تا دم صبح....... میگذاشتم خالی بماند و کرایه اش نمیدادم به تو دوستانت-


رک بگویم.


تمدیدش هم نمی کنم. از همین حالا برو  دنبال یک جای جدید.  که به قول خودت مثل اینجا یک دو


خوابه ء تنگ و ترش هم نباشد. خلاصه گفتم که حواست باشد... سر برج است باز و شما


یک ماه  کرایه ء عقب افتاده داری. 

.

.بابت اجاره ء شبانه ء پشت پلکهای من  .!


.

.

.


پیغام ورود و خروج

Online User