لطفا تکانی بخور تا مطمئن شوم که نمرده ای!

یکشنبه 25 دی‌ماه سال 1390

امشب  این چشمها راانگار به خواب سپرده ای

هان؟ بجای گوسفند عشق هایت را شمرده ای؟

.

تو که از درد های بی خوابی خود گله ها میکردی

راست بگو...قرص بی خیالی ما را نخورده ای؟؟

.

آسوده بخواب امشب که من بیتاب تر نمی شوم

خواب که تو را نبرده میدانم! تو خواب را برده ای

.

..


اما چقدر راحت و بی دغدغه خوابیده ای اینبار

لطفا تکانی بخور تا مطمئن شوم که نمرده ای!

 

..

:) :(

 

سپهر-90

پیغام ورود و خروج

Online User