خیلی شبیه هستند (اشتباه ) و (گناه )!

جمعه 23 دی‌ماه سال 1390

خدایا.


.


.


خیلی شبیه هستند (اشتباه )  و (گناه )!  مخصوصا  آن ( آه ) آخرشان...


خدایا ...


ای کاش لا اقل اولشان شبیه بود .. تا هم شروعشان نمیکردیم و هم آخرسر  ما 


نمی ماندیم با  اینهمه آه...
.

.

.

.

سپهر

پیغام ورود و خروج

Online User