نمیدانم گیج شده ام ...

چهارشنبه 21 دی‌ماه سال 1390

خدایا...

.

.

نیمه شب رسیده باز


و من


نمیدانم   گیج شده ام ...

.

..

سر در نمی آورم از کارهایت  ..  فرق میکند قانون معامله هایت انگار....


کم که میخواهم زیاد میدهی ... 


بد که میشوم خوب میشوی و خوب هم که میشوم  میبینم سهمم از


آغوش باز و گرمت کم نشده ...


شرمنده ام کرده ای... چون من برای گله هایم فقط گوش تو را


خواستم  و تو سخاوتمندانه  هم گوش داده ای   امشب و هم آغوش...


.


.

.

.

سپهر


پیغام ورود و خروج

Online User