من چونان ثانیه ام میل به رفتن دارم ...

سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390

من چونان ثانیه ام میل به رفتن دارم

.

شوق افراطی زنجیر گسستن دارم

.

تو که تکراری و دیوار بدان من امشب

.

عطش وحشی دیوار شکستن دارم

.

.

.

.

.

سپهر - 90

پیغام ورود و خروج

Online User