10 کلمه ای ها...

پنج‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1390

.دو داستانک 10 کلمه ای من  که در فراخوان داستانهای 10 کلمه ای سایت زیبای  لی   نوشته شد


http://leee.us/archives/1390/10/3581

.


53- قاب ات شکسته است- ترک برداشته ای-زنگار زده ای. نمیخواهمت...آئینه ام میگوید ایروزها54-راحت باش.. دیگر نگران نیستم- البته (نگران) اش اضافیست انگار...
دیماه 90-  بندر عباس

پیغام ورود و خروج

Online User