خدایا..

دوشنبه 5 دی‌ماه سال 1390

خدایا.........


این شبهایم دو حالت بیشتر ندارد


یا تو سراسر ناز ی و من تمام نیاز....


یا من سراسر نیازم و تو تمام...ناز....

.

.

.

سپهر

.

پیغام ورود و خروج

Online User