هر چقدر این بغض فجیع تر باشد شعرت شعرتر است!

جمعه 2 دی‌ماه سال 1390

گاهی با خودم فکر میکنم  استعداد چیز خوبی نیست. مخصوصا اگر هنری باشد!


استعداد نعمت نیست..استعداد بغض است - که وقتی جاری میشود  و قل میخورد و از روحت فرو میریزد  -آنوقت است که کمی تو آرام میشوی

.

هر چقدر این بغض فجیع تر باشد   شعرت شعرتر است! نقاشیهایت دلفریبتر و سازت طناز تر..

و نکته تلخش اینجاست که هق هق های روح تو  دیگران را به سر شوق می آورد!

.

استعداد چیز خوبی نیست ..حتی وقتی فرو خورده میشود- تو میمانی واحساس هرز رفتنه هر روزه و  احساس گناه! تو میمانی  و جواب سوال های مکرر و ملال آوری که.."فلانی ! چرا قدر خودت را نمیدانی!؟

.

 

وحتی از آن اولی تلختر اینکه دردهای تو را اینگونه قضاوت میکنند وقیمت میگذارند

.

و تو دوباره آرامشت را خراش میدهی تا زخمهایت را بریزی روی بوم و برگه های کاغذ زمان

.

.

 

.--آقا..آقا..! میشه لطفا این تابلو تون رو ارزونتر حساب کنید؟ اون بزرگه رو..  اون بزرگه ..رو میگم...

.

.

.سپهر-

پیغام ورود و خروج

Online User