من از نود !... سیصد و یکهزار خسته ام

سه‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1390

من از لذتهای منجمد این روزگار  خسته ام


من ازین تنهایی و این ایل و این تبار خسته ام

.


من تشنه ء بودن های  بی پروا   و آنیم


من از خوب ماندن های ماندگار خسته ام

.


هر روزمن که برزخ است و فردا جهنم است


من از بهشت و بخششهای بیشمار خسته ام

.


کجاست روز موعود  و روز مبادایت ای خدا


من از این همه  انجماد و انتظار خسته ام

.


ایکاش ...زمان بیدرنگ تر سفر کند ز من


من از نود !!... سیصد و یکهزار خسته ام

 

.

.

سپهر

:(

پیغام ورود و خروج

Online User