بیا که تازیانه ء این غزل عجیب شیرین است

یکشنبه 27 آذر‌ماه سال 1390

.

.

.

تنها دو بیت  مانده تا این شعر تمام شود

.

دو بیت  فقط تا شاعر پخته اش خام شود

.

بیا که تازیانه ء این  غزل عجیب شیرین است

.

بزن که شاعر وحشی اش  دوباره رام شود

.


.

.

.

.

سپهر

.

.


پیغام ورود و خروج

Online User