گاهی دلم برای شما تنگ میشود ..و ناگهان

شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390

گاهی دلم برای شما تنگ میشود ..و ناگهان...


.

دلم نگران آن ننگ میشود...  و ناگهان...


.

دلم دوباره برای شما تنگ می شود و نا گهان....

.

.

.

.

.

.


پیغام ورود و خروج

Online User